Stavba

Energetický certifikát rodinného domu

Na čo je dobrý energetický certifikát pri stavbe domu?

Rodinné domy, podobne ako spotrebiče sa zaraďujú do energetických tried od A0 do G. Budovy zaradené do triedy A0 sú najúspornejšie. Energetický certifikát slúži na to, aby ste vedeli porovnať hospodárnosť jednotlivých budov, teda koľko bude stáť ich budúca prevádzka: vykurovanie a príprava teplej vody, osvetlenie, chladenie či vetranie.
Energetický certifikát povinným sa stal pre tých, ktorí skolaudovali svoje rodinné domy po 01. 01. 2008. Tento doklad je totiž odvtedy potrebný ku kolaudácii pri stavbe domu.
Energetický certifikát treba objednať nielen pri novostavbách ale aj vtedy, ak ste si rozhodli starší rodinný dom „významne“ obnoviť, napríklad zatepliť a vymeniť pôvodné okná na nové. Energetický certifikát nemusia mať pamiatkovo chránené budovy a také, ktoré sa využívajú menej než štyri mesiace v roku alebo ich úžitková plocha nepresiahne 50 m2, ani tie domy, ktoré boli postavené pred rokom 1947.

Čo je projektové hodnotenie?

Ak vybavujete stavebné povolenie, na stavebný úrad musíte predložiť projektovú dokumentáciu, ktorá obsahuje takzvané projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budovy, ktoré je akýmsi predbežným energetickým certifikátom. V projektovom hodnotení musia byť splnené požiadavky stanovené v STN 73 0540-2. Kým do 31. 12. 2015 sa povoľovali aj nízkoenergetické domy v triede B, od 01. 01. 2016 je vyžadovaná ultranízkoenergetická výstavba v triede A1. Budovy s takmer nulovou spotrebou energie v triede A0 sa stanú povinnými od 01.01.2021. Nízkoenergetický dom rozlohy 100 m2 za rok spotrebuje 10 000 až 5 000 kWh energie, ultranízkoenergetický 5 000 až 2 500 kWh, dom s takmer nulovou potrebou energie 2 500 až 1 250 kWh. Pre porovnanie, energeticky pasívny dom rozlohy 100 m2, ktorého norma nerozlišuje, má spotrebu energie maximálne 1 500 kWh.

Ako dlho je platný energetický certifikát?

Energetický certifikát sa stráca platnosť po desiatich rokoch. Treba však zaobstarať ešte pred vypršaním tejto doby nový energetický certifikát, ak ste sa rozhodli svoju nehnuteľnosť „významne“ obnoviť.

Koľko stojí energetický certifikát?

Počítajte s cenou okolo 100 Eur za jeden rodinný dom s úžitkovou plochou do 150 m2.

Kto môže vypracovať energetický certifikát?

Zoznam odborne spôsobilých osôb na energetickú certifikáciu nájdete na stránke www.sksi.sk, teda Slovenskej komory stavebných inžinierov ktorú prevádzkuje Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. V sekcii „odborníci“ nájdete prehľadnú mapu rozdelenú na jednotlivé okresy s potrebnými kontaktmi.

Ako vyzerá energetický certifikát a štítok?

Vzor energetického certifikátu a štítku nájdete v prílohe č. 5 a č. 6 k vyhláške Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 364/2012 Z. z. s ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov v znení neskorších predpisov.

Predávate či prenajímate rodinný dom?

Povinnosť mať energetický certifikát sa vzťahuje aj na dom, ktorý plánujete predať alebo prenajímať. Do inzerátu si nezabudnite uviesť energetickú triedu. Zábudlivosť sa v tomto prípade neoplatí: ak ste tento údaj neuviedli, môžete dostať pokutu: za takýto priestupok vám hrozí až 2 000 Eur. Pri predaji rodinného domu treba novému vlastníkovi odovzdať aj originál energetického certifikátu. Pri prenájme stačí nájomcovi poskytnúť kópiu.

Author

Rabsky.eu

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *