Tepelné čerpadlá

Princíp tepelných čerpadiel 

Princíp tepelného čerpadla môžeme prirovnať k princípu chladničky, ktorá odoberá teplo potravinám a týmto odobratým teplom v podstate vykuruje miestnosť, kde je umiestnená. V prípade tepelného čerpadla sa teplo získava z okolitého prostredia, kde je ho na rozdiel od potravín v chladničke neobmedzené množstvo. Ako tepelné čerpadlo funguje? Tepelné čerpadlo odoberá teplo z okolia vykurovaného objektu […]