Štátne dotácie

Dotácie pre rodinné domy sú určené pre štyri technológie slnečné (tepelné) kolektory, tepelné čerpadlá a kotly na biomasu (drevo, pelety). Projekt zabezpečuje národný projekt Slovenskej Inovačnej a Energetickej Agentúry (SIEA) s názvom Zelená Domácnostiam.

Národný projekt SIEA je financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR. V pilotnom projekte bude v prvej fáze do konca roku 2018 k dispozícii 45 miliónov €. Celková výška podpory na inštaláciu malých zariadení OZE zostáva naďalej na úrovni pôvodných 115 miliónov € z európskych a štátnych zdrojov. Detailné informácie nájdete na stránke www.zelenadomacnostiam.sk