Voda

Tvrdosť vody a jej účinky

Mali by sme vedieť a aj byť radi, že kvalita pitnej vody v našej krajine je mimoriadne vysoká. Tento fakt treba zrejme častejšie pripomínať, zvlášť v časoch narastajúcich negatívnych dôsledkov klimatických zmien. Milióny ľudí v rôznych oblastiach sveta nemajú k dispozícii čistú, hygienicky a zdravotne neškodlivú vodu. Naša slovenská vysoko kvalitná – čistá – pitná […]

Voda

Aký materiál na rozvody vody je najlepší?

Ak nechceme prepadnúť na majstrovskej skúške z dejín vodoinštalácie, mali by sme mať základný prehľad. Historický vývoj vodoinštalačných materiálov je celkom zaujímavé dejepisné čítanie. Pretože všade, kde sa žilo, sa aj stavalo a bolo treba aj dotiahnuť a rozviesť vodu. Podľa možnosti s čo najmenšími stratami, s minimálnym znečistením, ideálne nepretržite na čo najdlhší čas. […]