Voda, odpad, plyn

Projekt zdravotechniky je neodmysliteľnou súčasťou projektu domu. Zahŕňa všetko, čo sa týka vody, plynu a kanalizácie. Ide teda o oblasť, ktorá pokrýva veľmi dôležitý prívod pitnej vody a zároveň odtok odpadovej vody.

Zdravotechnika patrí medzi najdôležitejšie inštalácie v budovách. Zabezpečuje nielen dodávku pitnej vody, ale aj odtok odpadovej vody do kanalizácie. Realizujeme kompletný systém rozvodov vody a kanalizácie v najvyššej kvalite, od domovej prípojky až po zriaďovacie predmety – sanitu. Sme tu pre Vás, aby sme Vám poskytli komplexné riešenie aj v tejto oblasti

Zdravotechnika

Rozvody vody sa robia podľa možností priamo a čo najkratšie. Na vnútorný vodovod používame oceľové, medené a mosadzné rúry z plastov a z nehrdzavejúcej ocele. Vplyvom tvrdosti vody dochádza často k zanášaniu a zmenšovaniu prierezu. Ak je voda tvrdá, volíme radšej plastové potrubie.

Pri plynofikácii je dôležité osloviť projektanta s týmto oprávnením. Už pred prvým kontaktom je vhodné mať predstavu o cieľoch plynofikácie. Projektantovi sa predložia potrebné dokumenty a on následne vybaví súhlas na odber aj vyjadrenie dodávateľa plynu. Vhodné je mať pripravený aj reálny projekt stavby (ak nastali zmeny) a dokladovať situáciu stavby s možnými podzemnými vedeniami. Potom nasleduje osobná prehliadka kde dôjde k výberu riešenia, osadenia a typu jednotlivých spotrebičov.

Na zariadenie kanalizačnej prípojky sa podáva žiadosť o pripojenie príslušnej vodárni. Tá po ukončení prác vo vnútri stavby zabezpečí realizáciu kanalizačnej prípojky, ktorá má presne dané pravidlá a požiadavky. Musí sa uložiť v sklone minimálne 3 % smerom k verejnej kanalizácii a musí obsahovať aspoň jednu kanalizačnú šachtu vzdialenú minimálne 1 meter od uličnej čiary.

Projekt zdravotechniky je súčasťou každého projektu stavby. Dá sa však urobiť aj samostatne, napríklad v prípade rekonštrukcie. Cena projektu zdravotechniky sa pohybuje v niekoľkých stovkách eur, pričom závisí od veľkosti domu, počtu podlaží a rozsahu prác.

Plynoinštalácie

Do nášho portfólia služieb patrí aj realizácia plynových zariadení Realizujeme montáž,nízkotlakových plynoinštalácií zemného plynu v rodinných domoch, polyfunkčných objektoch, bytových výstavbách a podobne. nerobí žiaden problém zrealizovať aj kompletnú rekonštrukciu v bežnej domácnosti.

Ak máte záujem o niektoré z našich služieb

poprípade máte akékoľvek otázky, návrhy alebo špecifické potreby, určite nás neváhajte kontaktovať.

Je ekologickým a dostupným zdrojom energie, ktorý je obnoviteľný. Jeho využívanie je šetrné k životnému prostrediu.

Zistiť viac

Tepelné čerpadlá

Podlahové vykurovanie patrí medzi nízkoteplotné vykurovacie systémy a tomu by mal zodpovedať aj zdroj tepla, aby vytvorili nízkoteplotnú zostavu vykurovania.

Zistiť viac

Podlahové kúrenie

Projekt zdravotechniky je neodmysliteľnou súčasťou projektu domu. Zahŕňa všetko, čo sa týka vody, plynu a kanalizácie.

Zistiť viac

Voda, odpad, plyn

Kondenzačný kotol je moderné, nízkoteplotné, no vysokoúčinné zariadenie, ktoré spaľuje zemný plyn. Využíva princíp kondenzácie. Pri spaľovaní plynu vznikajú spaliny, ktorých súčasťou je vodná para.

Zistiť viac

Plynové a elektrické kotly

Je ekologickým a dostupným zdrojom energie, ktorý je obnoviteľný. Jeho využívanie je šetrné k životnému prostrediu.

Zistiť viac

Tepelné čerpadlá

Podlahové vykurovanie patrí medzi nízkoteplotné vykurovacie systémy a tomu by mal zodpovedať aj zdroj tepla, aby vytvorili nízkoteplotnú zostavu vykurovania.

Zistiť viac

Podlahové kúrenie

Projekt zdravotechniky je neodmysliteľnou súčasťou projektu domu. Zahŕňa všetko, čo sa týka vody, plynu a kanalizácie.

Zistiť viac

Voda, odpad, plyn

Kondenzačný kotol je moderné, nízkoteplotné, no vysokoúčinné zariadenie, ktoré spaľuje zemný plyn. Využíva princíp kondenzácie. Pri spaľovaní plynu vznikajú spaliny, ktorých súčasťou je vodná para.

Zistiť viac

Plynové a elektrické kotly

Vetranie obytných priestorov je v nových moderných stavbách v ktorých sa zvlášť dbá na nízke energetické straty a tesnosť stavby nutnosťou.

Zistiť viac

Rekuperácia

Jadrové vŕtanie je vykružovanie muriva alebo železobetónu diamantovými segmentami uloženými na kruznici v korunke.

Zistiť viac

Jadrové vŕtanie

Solárne kolektory sú ideálne na ohrev pitnej vody a podporu vykurovania.

Zistiť viac

Solárne kolektory

Spolupracujeme priamo s poprednými výrobcami zariadení na úpravu vody.

Zistiť viac

Úprava vody

Geberit udáva štandardy pre odvodňovanie striech už desaťročia vďaka podtlakovému systému odvodňovania strechy Geberit Pluvia.

Zistiť viac

Odvodňovanie strechy

Vetranie obytných priestorov je v nových moderných stavbách v ktorých sa zvlášť dbá na nízke energetické straty a tesnosť stavby nutnosťou.

Zistiť viac

Rekuperácia

Jadrové vŕtanie je vykružovanie muriva alebo železobetónu diamantovými segmentami uloženými na kruznici v korunke.

Zistiť viac

Jadrové vŕtanie

Solárne kolektory sú ideálne na ohrev pitnej vody a podporu vykurovania.

Zistiť viac

Solárne kolektory

Spolupracujeme priamo s poprednými výrobcami zariadení na úpravu vody.

Zistiť viac

Úprava vody

Geberit udáva štandardy pre odvodňovanie striech už desaťročia vďaka podtlakovému systému odvodňovania strechy Geberit Pluvia.

Zistiť viac

Odvodňovanie strechy

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Sociálne siet:

  • IČO: 47067802
  • 082 66, Gregorovce 259
  • info@rabsky.eu
  • +421 915 964 915
  • +421 908 934 431

Máte záujem o Naše služby?

Zavolajte nám na +421 915 964 915 alebo vypíšte formulár nižšie